logo Savelek

Home

Bij Savelek kan U terecht voor Sanitair, Ventilatie, Centrale verwarming.


Sanitair:

 • Inrichten van volledige badkamers, zowel nieuwbouw als renovatie.
 • Leveren en plaatsen van Wellness toestellen zoals massagebaden, sauna.
 • Vernieuwen van kranen, toiletten.


Ventilatie:

 • Leveren en plaatsen van ventilatiesystemen


Centrale Verwarming :

 • Leveren en plaatsen van condenserende verwarmingsketels
 • Vernieuwen van bestaande ketels.
 • Uitvoeren verwarmingsaudit.
 • Leveren en plaatsen van warmtepompen


Vloer - en Tegelwerken

Sanitair

Bij Savelek kan U terecht voor al Uw sanitaire werken.

Dit kan gaan van vervangen van kranen, toiletten, herstellen van lekken tot het inrichten van Uw volledige badkamer zoals U wenst. Dit zowel in nieuwbouw als bij renovatie.

Een badkamer is tegenwoordig meer dan een ruimte waar men zich verzorgt.
Het is de plek bij uitstek waar men zich in alle intimiteit kan ontspannen, maar om er optimaal van te kunnen genieten moet uw badkamer u als gegoten zitten.

  HOE GA IK TE WERK

 • Allereerst kom ik ter plaatse om een beeld te vormen van de huidige situatie, indien het een renovatie is, of om het nieuwbouwplan te overlopen. Zo kunnen we de mogelijkheden en jullie wensen overlopen.

 • Indien U nog geen keuze heeft gemaakt gaat U langs bij één van de groothandelaars zoals Facq, Van Marcke,.. Deze mensen kunnen U ter plaatse begeleiden tussen de verschillende artikelen en bijhorende mogelijkheden

 • Wenst U Uw badkamer nog een extra dimensie te geven en er meer een prive wellness ruimte van maken kunnen wij U eveneens daarbij helpen.

 • Ik maak een voorstel op voor het geheel van zodra U mij rechtstreeks of via de groothandel een copie bezorgt van de gekozen materialen

 • Met het opgemaakte voorstel kom ik opnieuw langs om dit samen met U te overlopen en te bespreken

  WAT MAG U VAN MIJ VERWACHTEN:

  • Uitbreken en opruimen van de bestaande badkamer
  • Aanpassing van CV, watertoevoer, afvoer, ventilatie, elektriciteitsleidingen
  • Gyproc werken
  • Leveren en plaatsen van badkamertegels
  • Levering en plaatsing van badkamertoestellen en badkamermeubels


C.V

Waarom kiezen voor een condensatieketel van Remeha of ATAG:

 • INNOVATIE TECHNIEK

 • De warmte die aanwezig is in de waterdamp van de verbrandingsgassen wordt gerecupereerd. Hierdoor moet er al minder gas worden gebruikt om het water op te warmen en bespaart U. Bij de oudere ketels gaat deze warmte samen met de verbrandingsgassen naar buiten.

 • ZUINIG

 • De recuperatie van de warmte uit de waterdamp zorgt ervoor dat er geen warmte verloren gaat. Hierdoor daalt het energieverbruik en bespaart U!

  De regelingen die standaard in de ketels aanwezig zijn zorgen er voor dat de ketels de warmte geeft die nodig is en niet onnodig gaat verbruiken. Dit zorgt er voor dat het gasverbruik daalt en bespaart U! Daarnaast bestaan er de mogelijkheid om de regeling laten af te stemmen op de buitentemperatuur.

 • MILIEUVRIENDELIJK

 • De uitstoot van giftige stoffen zoals CO en NOx, verantwoordelijk voor de zure regens, wordt drastisch beperkt. Dit zelfs tot 10 maal minder in vergelijking met een klassieke ketel.

Twijfel je of het de moeite waard is om de huidige ketel te vernieuwen, laat dan een verwarmingsaudit uitvoeren.

  • Voorbeeld van verwarmingsaudit

  • Atmosferische gaswandketel van het bouwjaar 1982 zorgt voor verwarming en sanitair warm water

   Een jaarverbruik van om en bij de 27000 Kwh (komt ongeveer overeen met een kost van 1350 €, geteld dat 1 KW = 0,05 €)

   De regeling gebeurd via een kamerthermostaat

   Het rendement van de ketel is 84%

   DE BESTAANDE KETEL VERVANGEN DOOR EEN CONDENSERENDE GASWANDKETEL MET EEN RENDEMENT VAN 102% EN GEREGELD VIA EEN BUITENVOELER KAN EEN JAARLIJKSE WINST OPLEVEREN VAN 400 tot 420 €.

   Indien U een gasketel heeft van 15 jaar oud, zou het dan niet de moeite lonen om eens een verwarmingsaudit te laten doen en te kijken welke winst een nieuwe ketel kan opbrengen?


Ventilatie

Alle woningen waarvoor sinds 2006 een bouw- of verbouwaanvraag ingediend wordt, moeten voldoen aan de EPB wetgeving.
Deze norm, die in januari 2010 enigszins verstrengd werd, stelt een aantal verplichte eisen op inzake thermische isolatie en energieprestatie.
De bedoeling is om de gemiddelde Vlaamse woning op termijn veel energievriendelijker te maken dan voorheen het geval was.
Samen met de EPB wetgeving, werden ook een aantal tegemoetkomingen in het leven geroepen om de meerprijs die de EPB regelgeving tot gevolg heeft, te compenseren.
Maar het grote voordeel wordt voornamelijk gewonnen uit de aanzienlijke energiebesparing die de maatregelen teweeg brengen.
De terugverdientijd is dan ook de grote winstfactor van het hele verhaal.


Waarom een ventilatiesysteem plaatsen?

Vroeger was het ventileren van woningen geen probleem.
Er waren immers genoeg spleten en kieren die voor ventilatie zorgden.
Moderne nieuwbouw-en renovatieprojecten streven vandaag naar een maximale isolatie.
Hierdoor kan er geen lucht meer ontsnappen zonder ventilatiesysteem.
Waar warmte niet naar buiten kan, kan verse, zuurstofrijke lucht niet naar binnen.
Resultaat: een vochtig, zuurstofarm en ongezond binnenklimaat.
Dit leidt tot gezondheidsklachten zoals allergieen, hoofdpijn, sufheid Ún beschadigt op termijn uw woning of gebouw.

De meest toegepaste systemen zijn systeem C+ en systeem D+

Systeem C+:

Toevoer van verse lucht
Gebeurt via roosters die ingebouwd zijn in de ramen van de droge ruimtes (leefruimte, slaapkamers).

Doorvoer van de lucht
Gebeurt via een akoestisch deurrooster. Het systeem wordt ingebouwd in de binnendeuren. Enkel de lucht stroomt van de ene ruimte naar de andere, niet het lawaai.

Afvoer van vervuilde en vochtige lucht via XTRAVENT Modus

Een ventilator (meestal onder het dak) zuigt de vervuilde lucht via extractiemonden uit de natte ruimtes (keuken, toilet, badkamer). Sensoren regelen deze afvoer. Ze detecteren de vochtigheid en de aanwezigheid van mensen.

Systeem D+:

In dit ventilatiesysteem wordt zowel de toevoer van verse lucht als de afvoer van de gebruikte lucht geregeld via een ventilator
(die staat meestal op zolder). De ventilator is voorzien van een warmtewisselaar, die de warmte uit de afgevoerde lucht deels recupereert en doorgeeft aan de verse lucht.Warmtepomp

Ons klimaat verandert. De gevolgen worden overal ter wereld zichtbaar en de veranderingen gaan steeds sneller.
Om de opwarming van de aarde tot een minimum te beperken, moet onze CO2- uitstoot dalen. De voorraden fossiele brandstoffen zijn eindig en dit leidt tot steeds hogere brandstofprijzen.


Waarom kiezen voor een warmtepomp:


 • Energiezuinig
 • Totaalcomfort
 • Geen fossiele brandstof meer nodig
 • Geen gevaarlijke stoffen zoals gas, stookolie en dus geen gevaar voor vergiftiging, geurhinder of vervuiling
 • Tot 5 maal efficiënter dan een traditioneel verwarmingssysteem
 • Minder CO2 uitstoot


Hoe werkt een lucht/water warmtepomp:


De lucht/water warmtepomp werkt op hernieuwbare energie. Ze ontrekt de warmte uit de buitenlucht.
Dit systeem bestaat uit een gesloten circuit dat een warmtetransportmiddel bevat. Er wordt een thermodynamische cyclus van verdamping , condensatie, compressie en expansie tot stand gebracht.


Een warmtepomp "pompt" de warmte van een laag naar een hoog temperatuurniveau. Deze verhoogde warmte wordt via een warmtewisselaar overgedragen aan het waterdistributiesysteem in de woning. Dit kan zijn vloerverwarming, radiatoren en/of ventilo-convectoren.


Bij de warmtepomp technologie zijn er 2 belangrijke basisprincipes die aangeven wat de winst is van een warmtepomp


  COP of winstfactor:


  De prestatiecoefficient of COP duidt aan hoeveel bruikbare warmte de warmtepomp levert voor iedere KWu elektriciteit die de pomp verbruikt. Deze waarde is afhankelijk van de binnen - en buitentemperatuur en is dus altijd een momentopname.Voorkeur merk:  Waarom Daikin Alherma:


  • Verwarmt tot 5 maal efficiënter dan een traditioneel verwarmingssysteem
  • Daikin heeft meer dan 50 jaar ervaring met warmtepompen
  • Daikin Altherma genereert minstens 3KW gratis warmte per 1 KW verbruikte elektriciteit

       

Info

Klik op een van onderstaande links om de desbetreffende informatie te raadplegen:

Contact

U kan persoonlijk contact met ons opnemen via:

Savelek
Groenstraat 105                  Oudstrijdersstraat 21
3370 Boutersem                  1703 Schepdaal
VanderWeyden Wim             Zakelijke gegevens:
GSM: 0499 75 38 58            BTW BE 0826.312.415
Mail: info@savelek.be          KBC:734-0294677-97